1. قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۷۳-۸۰
 2. مجید دایی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , عبداله رشیدی مهرآبادی , بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیت , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۱۶
 3. مجید دایی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , عبدا... رشیدی مهر آبادی , ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۱۵
 4. سیده مریم علی بخشی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , امین علیزاده , هنری مونیکا گاسچ , مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۹۶۳-۹۸۱
 5. سینا زاهدی اصل , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی اولیه ی تمایز ابر و آئروسل با استفاده از داده های سنجنده ی CALIPSO برای مناطق شرقی ایران , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۱-۳۳
 6. سینا زاهدی اصل , علیرضا فریدحسینی , Yong-Sang Choi , روزبه شاد , سیدعلی رضا سیدین , ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮ و آﺋﺮوﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮای CALIPSO ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ ﯽ اﯾﺮان , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۱-۳۳
 7. زینب ملائی چری , سیدحمیدرضا مدنی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۷۲-۱۸۱
 8. رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی , سیدمجید هاشمی نیا , علی حجتی , واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۱۵-۶۲۶
 9. فرید فریدانی بردسکن , علیرضا زارعی , علیرضا فریدحسینی , امین علیزاده , مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۲۷-۲۴۲
 10. رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی , سیدمجید هاشمی نیا , علی حجتی , مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده) , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۴۷-۲۶۰
 11. میثم مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , مجید وظیفه دوست , علیرضا فریدحسینی , تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۵۰-۳۷۳
 12. رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی , بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSO , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۵۵-۲۶۴
 13. محمداسمعیل کمالی پاشاکلائی , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , محمد علی غلامی سفیدکوهی , ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۲۱-۲۳۲
 14. مهدی یاوری , جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , محمد اینانلوشوکلو , ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۴-۵۵
 15. میثم مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , مجید وظیفه دوست , تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش‌های تابش دما و روابط ترکیبی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۰۲-۶۱۵
 16. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , علیرضا فریدحسینی , دانیال فلاح هروی , افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۲۲-۳۴
 17. جمشید پیری , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی , مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد) , انرژی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۷-۵۸
 18. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۱۹-۹۲۷
 19. دل ارام هوشمندکوچی , کاظم اسماعیلی , علیرضا کشاورزی , علیرضا فریدحسینی , مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۷۳-۹۸۴
 20. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , علی نقی ضیائی , دانیال فلاح هروی , کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۳۸۹-۴۰۱
 21. منصوره کوهی , ایمان بابائیان , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , لیلی خزانه داری , تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیستم و یکم , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۱-۷۴
 22. سُمیه کرمانشاهی , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۹۵-۵۰۵
 23. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۱۹-۹۲۷
 24. علی حجتی , علیرضا فریدحسینی , بیژن قهرمان , امین علیزاده , مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن) , مهندسی آب و محیط زیست ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۹-۱۴
 25. جواد امیدوارپس حصار , سمیرا نوری , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۱-۲۲
 26. منصوره کوهی , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , سیدحسین ثنائی نژاد , هادی جباری نوقابی , ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود , پژوهش های اقلیم شناسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۵-۵۳
 27. جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , صالح ارشد , محمد موسوی بایگی , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۸-۴۸
 28. جواد باغانی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۲۳۸-۲۴۴
 29. علیرضا فریدحسینی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی , تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۵۷۷-۵۸۲
 30. علیرضا فریدحسینی , اتنا روشنی , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , محمد بنایان اول , امین علیزاده , بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۷۱-۴۸۳
 31. محمد موسوی بایگی , بتول اشرف , علیرضا فریدحسینی , آمنه میان آبادی , بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نظریه فرکتال , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۳۵-۴۹
 32. سیدمهدی موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , امین علیزاده , محمد اینانلوشوکلو , بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی) , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۸۳-۱۹۲
 33. سیدمحمدمهدی عباسی , مهدی گوران اوریمی , علیرضا فریدحسینی , محمدباقر شریفی , بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه بوسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۸۳-۹۲
 34. نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , مسعود رضا حسامی کرمانی , بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رود , پژوهش های اقلیم شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۱-۴۲
 35. نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , مسعودرضا حسامی کرمانی , مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۹۱۲-۹۲۵
 36. محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , محمد بنایان اول , مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۲۰۷-۲۱۵
 37. امین علیزاده , نسرین سیاری , مسعود رضا حسامی کرمانی , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۸۱۵-۸۳۵
 38. محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , مهیار ناصری مقدم , علیرضا فریدحسینی , بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۵۹-۳۶۶
 39. علیرضا فریدحسینی , D.C. Goodrich , R. Bryant , سروش سروشیان , استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱۳-۲۷